Postal Code 00698, Puerto Rico

Yauco

Yauco (Spanish pronunciation: [ˈʝauko]) is a city (ciudad) and municipality in southwestern Puerto Rico, centered on the city of the same name. Although the city is inland, the municipality stretches to a southern coast facing the Caribbean. Yauco is..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:183.8 km²
Populasyon:39848
Paggitnang Edad:38
Lungsod:Yauco
Mga Kalapitbahay:Almácigo Bajo, Palomas, Susúa Baja, Yauco Pueblo
Oras ng Dako:Standard na Oras sa Atlantiko
Lokal na Oras:Wednesday 9:05 PM
Lat & Lng:18.0672748036564° / -66.8527272846363°
May kaugnayan Postal Code:006870068800690006920069300694

Data ng Negosyo na nasa 00698

Mga Negosyo sa 00698  - Yauco

Higit pang mga
00698 - Yauco

malapit Yauco


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Yauco Municipio

May kaugnayan Postal Code


Puerto Rico Postal Code