Postal Code 00683, Puerto Rico

San Germán

San Germán (Spanish pronunciation: [saŋ xerˈman]) is a municipality located in the southwestern region of Puerto Rico, south of Mayagüez and Maricao, north of Lajas, east of Hormigueros and Cabo Rojo, and west of Sabana Grande. San Germán is spread o..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:135.2 km²
Populasyon:33102
Paggitnang Edad:39.6
Lungsod:San Germán
Oras ng Dako:Standard na Oras sa Atlantiko
Lokal na Oras:Thursday 12:52 PM
Lat & Lng:18.1099803460655° / -67.0373001162436°
May kaugnayan Postal Code:006800068100682006850068700688

Data ng Negosyo na nasa 00683

Mga Negosyo sa 00683  - San Germán

Higit pang mga
00683 - San Germán

malapit San Germán


Tingnan ang lahat ng lungsod sa San Germán Municipio

May kaugnayan Postal Code


Puerto Rico Postal Code