Postal Code 00653, Puerto Rico

Guánica

Guánica (Spanish pronunciation: [ˈɡwanika]) is a town and municipality in southern Puerto Rico, bordering the Caribbean Sea, south of Sabana Grande, east of Lajas, and west of Yauco. It is part of the Yauco Metropolitan Statistical Area. town of Guá..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:41.0 km²
Populasyon:12440
Paggitnang Edad:36.5
Lungsod:Guánica
Oras ng Dako:Standard na Oras sa Atlantiko
Lokal na Oras:Wednesday 8:24 PM
Lat & Lng:17.9857359206879° / -66.8903260689003°
May kaugnayan Postal Code:006380064100650006520065600659

Data ng Negosyo na nasa 00653

Mga Negosyo sa 00653  - Guánica

Higit pang mga
00653 - Guánica

malapit Guánica


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Guánica Municipio

May kaugnayan Postal Code


Puerto Rico Postal Code