Postal Code 00650, Puerto Rico

Florida

Florida (Spanish pronunciation: [floˈɾiða]) is a municipality of Puerto Rico located north of Ciales, south of Barceloneta, east of Arecibo, and west of Manatí. Florida is spread over one ward and Florida Pueblo (The downtown area and the administrat..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:79.6 km²
Populasyon:15093
Paggitnang Edad:35.6
Lungsod:Florida
Oras ng Dako:Standard na Oras sa Atlantiko
Lokal na Oras:Thursday 12:55 PM
Lat & Lng:18.3432115064857° / -66.5860108146444°
May kaugnayan Postal Code:006360064100652006530065600659

Data ng Negosyo na nasa 00650

Mga Negosyo sa 00650  - Florida

Higit pang mga
00650 - Florida

malapit Florida


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Florida Municipio

May kaugnayan Postal Code


Puerto Rico Postal Code