Postal Code 00606, Puerto Rico

Maricao

Maricao (Spanish pronunciation: [maɾiˈkao]) is the second-least populous municipality of Puerto Rico located at the western edge of the Cordillera Central. It is a small town set around a small plaza in hilly terrain, north of San Germán, Saban Grand..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Area:109.5 km²
Populasyon:6532
Paggitnang Edad:36.3
Lungsod:Maricao
Oras ng Dako:Standard na Oras sa Atlantiko
Lokal na Oras:Friday 12:39 PM
Lat & Lng:18.1672321090068° / -66.9382716496495°
May kaugnayan Postal Code:006010060200603006040060500610

Data ng Negosyo na nasa 00606

Mga Negosyo sa 00606  - Maricao

Higit pang mga
00606 - Maricao

malapit Maricao


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Maricao Municipio

May kaugnayan Postal Code


Puerto Rico Postal Code