Postal Code 20875

Germantown | Estados Unidos

Germantown is an urbanized census-designated place in Montgomery County, Maryland. With a population of 90,676 as of 2013 U.S. Census Bureau estimates, Germantown is the third most populous place in Maryland, after the city of Baltimore, and the cens..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Germantown
Oras ng Dako:Eastern Standard Time sa North America
Lokal na Oras:Thursday 00:42
Lat & Lng:39.17° / -77.26°
Area Codes301
May kaugnayan Postal Code:208712087220874208762087720878

Data ng Negosyo na nasa 20875

Mga Negosyo sa 20875  - Germantown

Sasakyan in 20875 - Germantown
4.0  · Bukas Ito ngayon
Germantown, MD · Germantown
(301) 529-7003
847 Quince Orchard Rd, Germantown, MD 20875 · Germantown
(301) 540-8827
PO BOX 1027, Germantown, MD 20875-1027 · Germantown
Tingnan ang iba pa Sasakyan in 20875

Stats at Demograpiko para sa 20875

Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20875/

malapit Germantown


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Maryland

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa