Postal Code 20037, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20037 Area:0.6 mi²
Mga Kalapitbahay:Downtown, George Washington University, Northwest Washington, West End
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:01
Lat & Lng:38.90157° / -77.05078°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200302003220033200352003620038

Data ng Negosyo na nasa 20037

Mga Negosyo sa 20037  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20037 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20037

Populasyon:12642Mga Tahanan sa 20037:7791
Mga Miyembro kada Tahanan:1.37Karaniwang Halaga ng Tirahan:$380900
Kita ng bawat Tahanan:$42487Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20037/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa