Postal Code 20036, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20036 Area:0.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Connecticut Avenue - K Street, Downtown, Dupont Circle, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:01
Lat & Lng:38.9087° / -77.0414°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200302003220033200352003720038

Data ng Negosyo na nasa 20036

Mga Negosyo sa 20036  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20036 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20036

Populasyon:3808Mga Tahanan sa 20036:3107
Mga Miyembro kada Tahanan:1.31Karaniwang Halaga ng Tirahan:$530300
Kita ng bawat Tahanan:$51847Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20036/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa