Postal Code 20032, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20032 Area:5.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Congress Heights, Southeast Washington, Southwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:02
Lat & Lng:38.8338° / -76.9995°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200302003320035200362003720038

Data ng Negosyo na nasa 20032

Mga Negosyo sa 20032  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20032 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20032

Populasyon:31688Mga Tahanan sa 20032:13925
Mga Miyembro kada Tahanan:2.61Karaniwang Halaga ng Tirahan:$97900
Kita ng bawat Tahanan:$24905Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20032/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa