Postal Code 20024, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C.
20024 Area:2.6 mi²
Mga Kalapitbahay:Southwest, Southwest - Waterfront, Southwest Employment Area, Southwest Federal Center, Southwest Washington, Southwest Waterfront
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 09:55
Lat & Lng:38.8782720214217° / -77.0275866285111°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200162002020022200262002720029

Data ng Negosyo na nasa 20024

Mga Negosyo sa 20024  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20024 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20024

Populasyon:11795Mga Tahanan sa 20024:7462
Mga Miyembro kada Tahanan:1.68Karaniwang Halaga ng Tirahan:$148200
Kita ng bawat Tahanan:$37035Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20024/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa