Postal Code 20024

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20024 Area:2.6 mi²
Mga Kalapitbahay:Southwest - Waterfront, Southwest Employment Area, Southwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:31
Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202301
May kaugnayan Postal Code:200202002220023200262002720029

Data ng Negosyo na nasa 20024

Mga Negosyo sa 20024  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20024 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20024

Populasyon:11795Mga Tahanan sa 20024:7462
Mga Miyembro kada Tahanan:1.68Karaniwang Halaga ng Tirahan:$148200
Kita ng bawat Tahanan:$37035Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20024/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa