Postal Code 20024

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
20024 Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.20024 Area:2.6 mi²
Mga Kalapitbahay:Southwest - Waterfront, Southwest Employment Area, Southwest WashingtonOras ng Dako:Eastern Standard Time sa North America
Lokal na Oras:Monday 15:43Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202301May kaugnayan Postal Code:200202002220023200262002720029

Data ng Negosyo na nasa 20024

Mga negosyong nasa 20024  - Washington, D.C.

Serbisyo ng Koreo in 20024 - Washington, D.C.
Tingnan ang iba pa Serbisyo ng Koreo in 20024
Logo
3.0  · Bukas Ito ngayon
45 L Street Southwest · Washington, D.C.
3.0  · $$ · Bukas Ito ngayon
409 3rd St SW Ste 109, Washington, DC 20024 · Washington, D.C.
Logo
4.5  · Bukas Ito ngayon
470 L'Enfant Plaza SW #604, Washington, DC 20024 · Washington, D.C.
Logo
2.5  · Bukas Ito ngayon
45 L Street Southwest · Washington, D.C.
(202) 863-0160
1201 Maryland Ave SW, Washington, DC 20024 · Washington, D.C.
1.0 
2nd D St SW, Washington, DC 20024 · Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20024  - Washington, D.C.

Populasyon:11795Mga Tahanan sa 20024:7462
Mga Miyembro kada Tahanan:1.68Karaniwang Halaga ng Tirahan:$148200
Kita ng bawat Tahanan:$37035Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20024/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code