Postal Code 20020, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Area:4.8 mi²
Populasyon:51271
Paggitnang Edad:33.1
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Anacostia  | Higit pang mga
Mga Kalapitbahay:Barry Farm, Dupont Park, Fairlawn, Historic Anacostia, Naylor Gardens, Randle Highlands, Skyland, Southeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time
Lokal na Oras:Friday 9:05 PM
Lat & Lng:38.8616103062787° / -76.9752641883922°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200132002220024200262002720029

Data ng Negosyo na nasa 20020

Mga Negosyo sa 20020  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20020 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20020

Populasyon:51271Mga Tahanan sa 20020:22222
Mga Miyembro kada Tahanan:2.54Karaniwang Halaga ng Tirahan:$120000
Kita ng bawat Tahanan:$27964Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20020/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa