Postal Code 20020, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20020 Area:4.6 mi²
Mga Kalapitbahay:Historic Anacostia, Southeast Washington, Southwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 10:59
Lat & Lng:38.86° / -76.9742°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200222002320024200262002720029

Data ng Negosyo na nasa 20020

Mga Negosyo sa 20020  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20020 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20020

Populasyon:49899Mga Tahanan sa 20020:22222
Mga Miyembro kada Tahanan:2.54Karaniwang Halaga ng Tirahan:$120000
Kita ng bawat Tahanan:$27964Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20020/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa