Postal Code 20019, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20019 Area:6.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Benning, Benning Ridge, Capitol View, Deanwood, Fort Dupont, Lower Central NE, Marshall Heights, Mayfair, Northeast Boundary, Northeast Washington, Southeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:10
Lat & Lng:38.89125° / -76.93906°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200122001320015200162001720018

Data ng Negosyo na nasa 20019

Mga Negosyo sa 20019  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20019 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20019

Populasyon:52793Mga Tahanan sa 20019:24770
Mga Miyembro kada Tahanan:2.45Karaniwang Halaga ng Tirahan:$96300
Kita ng bawat Tahanan:$27317Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20019/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa