Postal Code 20018, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20018 Area:3.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Brentwood, Brookland, Langdon, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:10
Lat & Lng:38.92756° / -76.97563°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200112001220013200152001620017

Data ng Negosyo na nasa 20018

Mga Negosyo sa 20018  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20018 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20018

Populasyon:16991Mga Tahanan sa 20018:7457
Mga Miyembro kada Tahanan:2.33Karaniwang Halaga ng Tirahan:$139100
Kita ng bawat Tahanan:$37277Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20018/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa