Postal Code 20017, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20017 Area:2.2 mi²
Mga Kalapitbahay:Brookland, Michigan Park, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:10
Lat & Lng:38.9367° / -76.994°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20017

Mga Negosyo sa 20017  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20017 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20017

Populasyon:19170Mga Tahanan sa 20017:7710
Mga Miyembro kada Tahanan:2.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$136900
Kita ng bawat Tahanan:$43824Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20017/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa