Postal Code 20016, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20016 Area:4.4 mi²
Mga Kalapitbahay:Cathedral Heights, Northwest Washington, Palisades, Spring Valley
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:10
Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202703
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001520017

Data ng Negosyo na nasa 20016

Mga Negosyo sa 20016  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20016 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20016

Populasyon:31374Mga Tahanan sa 20016:14508
Mga Miyembro kada Tahanan:1.97Karaniwang Halaga ng Tirahan:$438600
Kita ng bawat Tahanan:$80651Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20016/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa