Postal Code 20015, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20015 Area:3.4 mi²
Mga Kalapitbahay:Friendship Heights, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:11
Lat & Lng:38.9658° / -77.068°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200102001120012200132001620017

Data ng Negosyo na nasa 20015

Mga Negosyo sa 20015  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20015 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20015

Populasyon:15824Mga Tahanan sa 20015:6316
Mga Miyembro kada Tahanan:2.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$399500
Kita ng bawat Tahanan:$97091Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20015/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa