Postal Code 20012, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20012 Area:2.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Brightwood, Lamond Riggs, Northwest Washington, Shepherd Park, Takoma
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 10:56
Lat & Lng:38.97629° / -77.02726°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200102001120013200152001620017

Data ng Negosyo na nasa 20012

Mga Negosyo sa 20012  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20012 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20012

Populasyon:13604Mga Tahanan sa 20012:5841
Mga Miyembro kada Tahanan:2.32Karaniwang Halaga ng Tirahan:$220600
Kita ng bawat Tahanan:$59040Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20012/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa