Postal Code 20011, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20011 Area:4.9 mi²
Mga Kalapitbahay:16th Street Heights, Brightwood, Brightwood Park, Lamond Riggs, Manor Park, Northeast Washington, Northwest Washington, Petworth
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 10:56
Lat & Lng:38.9518° / -77.0203°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012001020012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20011

Mga Negosyo sa 20011  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20011 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20011

Populasyon:57444Mga Tahanan sa 20011:24557
Mga Miyembro kada Tahanan:2.5Karaniwang Halaga ng Tirahan:$139400
Kita ng bawat Tahanan:$39757Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20011/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa