Postal Code 20010, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Columbia Heights
20010 Area:1.1 mi²
Mga Kalapitbahay:Columbia Heights, Mount Pleasant, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 09:54
Lat & Lng:38.9323675421149° / -77.0299220039465°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012001120012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20010

Mga Negosyo sa 20010  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20010 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20010

Populasyon:28772Mga Tahanan sa 20010:11853
Mga Miyembro kada Tahanan:2.59Karaniwang Halaga ng Tirahan:$156300
Kita ng bawat Tahanan:$33408Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20010/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa