Postal Code 20010

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20010 Area:1.1 mi²
Mga Kalapitbahay:Columbia Heights, McMillan, Northwest Washington, Park View, Petworth
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:31
Lat & Lng:38.9327° / -77.0322°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012001120012200132001520016

Data ng Negosyo na nasa 20010

Mga Negosyo sa 20010  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20010 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20010

Populasyon:28772Mga Tahanan sa 20010:11853
Mga Miyembro kada Tahanan:2.59Karaniwang Halaga ng Tirahan:$156300
Kita ng bawat Tahanan:$33408Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20010/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa