Postal Code 20009, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20009 Area:1.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Adams Morgan, Cardozo, Columbia Heights, Dupont Circle, Logan Circle, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:07
Lat & Lng:38.9202° / -77.0375°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200032000420005200062000720008

Data ng Negosyo na nasa 20009

Mga Negosyo sa 20009  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20009 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20009

Populasyon:46561Mga Tahanan sa 20009:26946
Mga Miyembro kada Tahanan:1.81Karaniwang Halaga ng Tirahan:$290000
Kita ng bawat Tahanan:$42106Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20009/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa