Postal Code 20008

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20008 Area:3.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Forest Hills, Northwest Washington, Woodley Park
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:31
Lat & Lng:38.93482° / -77.05896°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200022000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20008

Mga Negosyo sa 20008  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20008 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20008

Populasyon:26195Mga Tahanan sa 20008:16890
Mga Miyembro kada Tahanan:1.61Karaniwang Halaga ng Tirahan:$560200
Kita ng bawat Tahanan:$66339Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20008/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa