Postal Code 20007

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20007 Area:3.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Georgetown, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:31
Lat & Lng:38.9147° / -77.0771°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000520006

Data ng Negosyo na nasa 20007

Mga Negosyo sa 20007  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20007 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20007

Populasyon:28818Mga Tahanan sa 20007:13264
Mga Miyembro kada Tahanan:1.86Karaniwang Halaga ng Tirahan:$497500
Kita ng bawat Tahanan:$70815Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20007/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa