Postal Code 20007

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
20007 Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.20007 Area:3.0 mi²
Mga Kalapitbahay:Georgetown, Northwest WashingtonOras ng Dako:Eastern Standard Time sa North America
Lokal na Oras:Monday 15:43Lat & Lng:38.9147° / -77.0771°
Area Codes202May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000520006

Data ng Negosyo na nasa 20007

Mga negosyong nasa 20007  - Washington, D.C.

Serbisyo ng Koreo in 20007 - Washington, D.C.
Tingnan ang iba pa Serbisyo ng Koreo in 20007
Logo
2.5  · Bukas Ito ngayon
1215 31st Street Northwest · Washington, D.C.
3.0  · $$ · Bukas Ito ngayon
3329 M St NW, Washington, DC 20007 · Washington, D.C.
3.0  · $$ · Bukas Ito ngayon
2440 Wisconsin Ave NW Apt 101, Washington, DC 20007 · Washington, D.C.
5.0  · $$ · Bukas Ito ngayon
1025 Thomas Jefferson St NW · Washington, D.C.
Logo
3.0  · Bukas Ito ngayon
2336 Wisconsin Avenue Northwest, Washington · Washington, D.C.
1.0  · Bukas Ito ngayon
2029 37th St NW, Washington, DC 20007, United States · Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20007  - Washington, D.C.

Populasyon:28818Mga Tahanan sa 20007:13264
Mga Miyembro kada Tahanan:1.86Karaniwang Halaga ng Tirahan:$497500
Kita ng bawat Tahanan:$70815Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20007/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code