Postal Code 20006, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20006 Area:0.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Connecticut Avenue - K Street, Downtown, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:07
Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202301
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000520007

Data ng Negosyo na nasa 20006

Mga Negosyo sa 20006  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20006 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20006

Populasyon:1874Mga Tahanan sa 20006:705
Mga Miyembro kada Tahanan:1.29Karaniwang Halaga ng Tirahan:$52800
Kita ng bawat Tahanan:$5787Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20006/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa