Postal Code 20005, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20005 Area:0.4 mi²
Mga Kalapitbahay:Connecticut Ave/ K Street, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Northwest Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:07
Lat & Lng:38.9067° / -77.0312°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200042000620007

Data ng Negosyo na nasa 20005

Mga Negosyo sa 20005  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20005 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20005

Populasyon:10610Mga Tahanan sa 20005:6850
Mga Miyembro kada Tahanan:1.67Karaniwang Halaga ng Tirahan:$348700
Kita ng bawat Tahanan:$31352Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20005/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa