Postal Code 20004, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20004 Area:0.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Northwest Washington, Penn Quarter
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:07
Lat & Lng:38.8919° / -77.0273°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012000220003200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20004

Mga Negosyo sa 20004  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20004 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20004

Populasyon:901Mga Tahanan sa 20004:888
Mga Miyembro kada Tahanan:1.3Karaniwang Halaga ng Tirahan:$137500
Kita ng bawat Tahanan:$66771Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20004/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa