Postal Code 20003, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20003 Area:2.2 mi²
Mga Kalapitbahay:Capitol Hill, Capitol Hill East, Hill East, Navy Yard, Southeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Tuesday 11:07
Lat & Lng:38.8829° / -76.9895°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012000220004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20003

Mga Negosyo sa 20003  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20003 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20003

Populasyon:23122Mga Tahanan sa 20003:11225
Mga Miyembro kada Tahanan:1.99Karaniwang Halaga ng Tirahan:$197900
Kita ng bawat Tahanan:$50663Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20003/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa