Postal Code 20002, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Trinidad
20002 Area:5.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Capitol Hill, Carver / Langston, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast, Northeast Washington
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 09:57
Lat & Lng:38.9051270834603° / -76.984339960437°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200012000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20002

Mga Negosyo sa 20002  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20002 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20002

Populasyon:49333Mga Tahanan sa 20002:25006
Mga Miyembro kada Tahanan:2.25Karaniwang Halaga ng Tirahan:$123000
Kita ng bawat Tahanan:$35313Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20002/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa