Postal Code 20002

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20002 Area:5.3 mi²
Mga Kalapitbahay:Capitol Hill, Capitol Hill East, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast Washington, Stanton Park, Trinidad
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:32
Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202
May kaugnayan Postal Code:200012000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20002

Mga Negosyo sa 20002  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20002 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20002

Populasyon:49333Mga Tahanan sa 20002:25006
Mga Miyembro kada Tahanan:2.25Karaniwang Halaga ng Tirahan:$123000
Kita ng bawat Tahanan:$35313Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20002/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa