Postal Code 20001, Estados Unidos - Mapa

Washington, D.C.

Detalyadong Impormasyon
Mga Kaugnay na Siyudad:Washington, D.C. |  Shaw
20001 Area:2.2 mi²
Mga Kalapitbahay:Cardozo, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Penn Quarter
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 09:57
Lat & Lng:38.9108444345761° / -77.0178168894112°
Area Codes202301703
May kaugnayan Postal Code:200022000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20001

Mga Negosyo sa 20001  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20001 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20001

Populasyon:33550Mga Tahanan sa 20001:14079
Mga Miyembro kada Tahanan:2.38Karaniwang Halaga ng Tirahan:$135400
Kita ng bawat Tahanan:$25095Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20001/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa