Postal Code 20001

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.
20001 Area:2.2 mi²
Mga Kalapitbahay:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton Circle
Oras ng Dako:Eastern Daylight Time sa North America
Lokal na Oras:Sunday 07:32
Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202703
May kaugnayan Postal Code:200022000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20001

Mga Negosyo sa 20001  - Washington, D.C.

Higit pang mga
20001 - Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20001

Populasyon:33550Mga Tahanan sa 20001:14079
Mga Miyembro kada Tahanan:2.38Karaniwang Halaga ng Tirahan:$135400
Kita ng bawat Tahanan:$25095Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20001/

malapit Washington, D.C.


Tingnan ang lahat ng lungsod sa Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code


Estados Unidos Postal Code

Postal Code ng Pamahalaang Rehiyon

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Makita ang marami pa