Postal Code 20001

Washington, D.C. | Estados Unidos

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..    Wikipedia.org
20001 Detalyadong Impormasyon
Lungsod:Washington, D.C.20001 Area:2.2 mi²
Mga Kalapitbahay:Bloomingdale, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Shaw, Truxton CircleOras ng Dako:Eastern Standard Time sa North America
Lokal na Oras:Thursday 00:06Lat & Lng:38.89° / -77.03°
Area Codes202703May kaugnayan Postal Code:200022000320004200052000620007

Data ng Negosyo na nasa 20001

Mga negosyong nasa 20001  - Washington, D.C.

Serbisyo ng Koreo in 20001 - Washington, D.C.
Tingnan ang iba pa Serbisyo ng Koreo in 20001
2.5  · $$
650 Massachusetts Ave NW, Suite 105 · Washington, D.C.
Logo
3.0 
416 Florida Avenue Northwest · Washington, D.C.
2.5  · $$
400 New Jersey Ave NW, Washington, DC 20001 · Washington, D.C.
4.0  · $$
999 9th St NW, Washington, DC 20001 · Washington, D.C.
5.0 
915 5th Street Northwest, Washington · Washington, D.C.
(202) 378-9001
901 New York Ave NW, Washington, DC 20001 · Washington, D.C.

Stats at Demograpiko para sa 20001  - Washington, D.C.

Populasyon:33550Mga Tahanan sa 20001:14079
Mga Miyembro kada Tahanan:2.38Karaniwang Halaga ng Tirahan:$135400
Kita ng bawat Tahanan:$25095Data ng Census:unitedstateszipcodes.org/20001/

malapit Washington, D.C.

May kaugnayan Postal Code