Oras ng DakoOras sa Gitnang Australya
Area7,692,024 km²
Populasyon21.5 million
Densidad ng populasyon2.8 / km²
Postal Code0200, 0221, 0800 (3330 karagdagan)
Area Codes2, 3, 4 (2 karagdagan)
Mga Negosyo sa Australia1502507
Mga Siyudad2052
Postal CodeNamamahalang RehiyonBilang ng mga code ng postal
0800 - 0909Hilagang Teritoryo51
1001 - 2899New South Wales964
2600 - 2620, 2900 - 2914Australian Capital Territory31
3000 - 3996Victoria759
4000 - 4895Queensland469
5000 - 5960Timog Australya396
6000 - 6997Kanlurang Australya499
7000 - 7923Tasmania157

Mapag-ugnay na Map

(3333) Postal Code in Australia

Postal CodeLungsodNamamahalang RehiyonPopulasyonArea
0200CanberraAustralian Capital Territory
0221Australian Capital Territory
0800Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo44662.721 km²
0801Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo
0803Hilagang Teritoryo
0804ParapHilagang Teritoryo
0810TiwiHilagang Teritoryo3228323.7 km²
0811CasuarinaHilagang Teritoryo
0812Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo2158158 km²
0813Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo
0814NightcliffHilagang Teritoryo
0815Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo
0820The NarrowsHilagang Teritoryo2137738.4 km²
0821WinnellieHilagang Teritoryo
0822Hilagang Teritoryo27498150,742 km²
0828BerrimahHilagang Teritoryo206130.4 km²
0829PinelandsHilagang Teritoryo134245 km²
0830Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo20019222.1 km²
0831Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo
0832Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo1075119.6 km²
0834VirginiaHilagang Teritoryo170832.5 km²
0835VirginiaHilagang Teritoryo361178.3 km²
0836Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo7567130.3 km²
0837Hilagang Teritoryo642130.5 km²
0838Darwin, Hilagang TeritoryoHilagang Teritoryo76487.1 km²
0839Hilagang Teritoryo1651.091 km²
0840Hilagang Teritoryo16311.7 km²
0841Hilagang Teritoryo776142.8 km²
0845BatchelorHilagang Teritoryo446116.8 km²
0846Adelaide RiverHilagang Teritoryo335146.7 km²
0847Pine CreekHilagang Teritoryo425402.3 km²
0850KatherineHilagang Teritoryo8486552.2 km²
0851KatherineHilagang Teritoryo
0852Hilagang Teritoryo9152441,882.3 km²
0853Hilagang Teritoryo832106.3 km²
0854BorroloolaHilagang Teritoryo9389.9 km²
0860Tennant CreekHilagang Teritoryo341642.3 km²
0861Tennant CreekHilagang Teritoryo
0862Hilagang Teritoryo966117,981.2 km²
0870Alice SpringsHilagang Teritoryo2166873.9 km²
0871Alice SpringsHilagang Teritoryo
0872Hilagang Teritoryo171281,002,280.6 km²
0873Hilagang Teritoryo2839180 km²
0874Alice SpringsHilagang Teritoryo72935 km²
0875Hilagang Teritoryo317445.1 km²
0880YirrkalaHilagang Teritoryo658189.5 km²
0881NhulunbuyHilagang Teritoryo
0885AlyangulaHilagang Teritoryo10732.662 km²
0886JabiruHilagang Teritoryo126113.4 km²
0906WinnellieHilagang Teritoryo
Pahina 1Susunod

Australia

Ang Komonwelt ng Australia (Kastila: Aus·tra·lia; Ingles: Aus·tra·lia /əˈstreɪljə,_ɒʔ,_ʔiə/,) ay ang ikaanim na pinakamalaking bansa sa mundo, ang kaisa-isang bansa na sumasakop sa isang kontinente, at ang pinakamalaki sa rehiyon ng Australasia/Oceania. Kabila..  ︎  Australia Wikipedia Page